Erasmus Ka1

 

Erasmus Nedir?

Erasmus+ Avrupa Birliği Komisyonunun eğitim-öğretim alanında yürüttüğü bir hibe programıdır. Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında kuruluşlar arasında uluslararası işbirliğini desteklemek ve kolaylaştırmak, engelli bireylerin eğitim hakkını güçlendirmek, okul terkini azaltmak, göç nedeni ile ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak, öğretmenlerin sınıfta teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, dezavantajlı okullarda öğrenim gören çocuklara yenilikçi eğitim yöntemlerini tanımaları için fırsat vermek için geliştirilmiştir.

Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Programı’nın genel yapısı incelendiğinde, ülke merkezli programların 3 ana eylem üzerinden yürütüldüğü görülmektedir. Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) başlığını taşıyan projeler; okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, yükseköğretim ve gençlik alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların çalışanları için eğitim, öğretim, öğrenim, staj, profesyonel gelişim ve gençler için gönüllü çalışma fırsatları sunmaktadır.

Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi (KA2) başlığı altında yürütülecek projeler; eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ bölgesel idareler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik alanında kurumsal işbirlikleri (ortaklıklar) oluşturulmasına fırsat vermektedir. Bu ortaklıklar yoluyla yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, yaratıcılık, girişimcilik ve istihdam edilebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

ERASMUS KA1 ÖĞRETMEN DEĞİŞİMİ PROJESİ

Özel Arsuz Yükseliş Ortaokulu’nun Çek Cumhuriyeti’nin Hradec Králové kentinde eğitim veren ZŠ SNP okulu ile birlikte hazırladığı ‘’Closer to Europe’’ adlı erasmus KA1 öğretmen eğitimi / Öğretmen gözlemi projesi Çek Cumhuriyeti Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir.

2019-2021 eğitim yılları arasında devam eden proje konusu olarak İçerik Temelli Dil Eğitim Yöntemi belirlenmiştir.

(Content and Language Integrated Learning) CLIL, matematik, fen, sosyal bilimler gibi derslere ait bazı konu ve içeriklerin yabancı dil derslerine entegre edilerek işlenmesini öngören, bu sayede ikinci dil ile diğer dersler arasında disiplinler arası ilişkiler kuran bir dil eğitimi yaklaşımıdır.

Yükseliş Koleji’nin ‘’Closer to Europe’’ adlı erasmus KA1 öğretmen eğitimi / İşbaşı gözlem faaliyetinin ilk hareketliliği 18 Ocak / 23 Ocak 2020 tarihleri arasında Hradec Kralove kentindeki ZS SNP SCHOOL’ a gerçekleşmiştir.

Proje kapsamında Nisan 2022 tarihinde okulumuza gelen Erasmus proje ortaklarımız okulumuzda bir dizi gözlemler yapmış, ziyaretler gerçekleştirmiş ve proje etkinlikleri uygulamışlardır.

 

 

ÖZEL ARSUZ YÜKSELİŞ FEN LİSESİ’NİN ERASMUS PROJESİ KABUL EDİLDİ.

Yükseliş Koleji Fen Lisesi’nin KA 210 SCH- 50B6E941 Effectıve Use of Technology In Education (Teknolojinin Eğitimde Etkili Kullanımı ) adlı Erasmus projesi İspanya Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Proje, iki yıl sürecek ve İspanya koordinatörlüğünde yürütülecek. Bu proje kapsamında belirlenen tarihlerde Yükseliş Koleji öğretmen ve öğrencileri İspanya ve Hırvatistan’daki ortak okullarda ders gözlemi yapacak.

Yükseliş Koleji Genel Müdürü Aykut Davut ÖKTEM, okul eğitiminde kaliteyi artırmayı, ülkeler arası işbirliğini pekiştirmeyi ve öğrenciler ile öğretmenlerin 21.yüzyıl becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Birliği Erasmus projelerinin Yükseliş Koleji’nde uygulanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.