“Çocuklar Öğrenme Arzusunu Deneyim ile Tamamlar.”

“Çocuklar Öğrenme Arzusunu Deneyim ile Tamamlar.”
Çocukların bireysel farklılıklarını gözeterek öğrenme biçiminin planlanması, okuldaki başarı ve yaşamsal beceriler konusunda önemli bir etkiye sahiptir. Çocukların pasif değil aktif, ezberleyen değil merak eden, özgüvenli, öğrenmeyi öğrenen nesiller olması başlıca hedefimiz olmalıdır. 1/C sınıfından Hasan Deniz Durmaz, öğretmen önlüğünü giyerek, eğitim öğretim sürecinde aktif rol oynayıp bilgiye keşfederek, deneyimleyerek ulaştı.

————————————–

“Children complete the desire to learn with experience.” Planning the learning style by considering the individual differences of children, success in school and vital skills are important. Children should be active, curious, and self-confident, learning to learn should be for our target generations. “Hasan Deniz Durmaz” from the 1 / C class reached by experiencing an active role in teaching and discovering by wearing a teacher apron.