KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ

                   ERCAN AFLAZ
KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ

 

Kurumsal İletişim Direktörlüğü, idari ve akademik Okul birimleri ile işbirliği içinde, Okul’la olan bağlarını güçlendirmek için etkili ve aktif iletişim kurarak, Yükseliş Okulları’nın gelişimini desteklemek ve kurumsal imajını korumak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Kurumsal İletişim en iyi ifadeyle, kurumların stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesi olarak tanımlanabilir.

Birim, Yükseliş Okulları’nın kurumsal kimlik ve markalaşma alanlarındaki çalışmalarını yürütür. Okul iletişiminde izlenecek iletişim yöntemi ve kurumun çeşitli bölümleri arasında her türlü bilginin paylaşımının, bu paylaşım süreci içinde kullanılan mesaj biçmini, teknik ve yöntemleri içermektedir.
Yükseliş Okulları’nın iletişimde kullandığı araçlar olan websitesi, tanıtım-medya, halkla ilişkiler, bilgi işlem, insan kaynakları, sağlık hizmetleri, görsel işitsel teknolojiler, ölçme değerlendirme, ar-ge, güvenlik, uzay akademisi, yayın-kıyafet birimin koordinatörlüğünde, uygun şekilde yürütülür. Kurumsal İletişim Direktörlüğü, tüm bu çalışmaları belirli süreçler çerçevesinde ve Yükseliş Okulları İletişim Politikasına uygun şekilde ilerletir. Öğrencilerin yaratıcılıklarını ve gelişimlerini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla yeni teknolojiler sunarken öğrenciler ve okuldaki idari birimlerin iletişiminde etkili olur.
Bu ilkeler çerçevesinde, Yükseliş Okulları’nda yürütülen tüm iletişimde; öğrenciler, akademik ve idari personel, veliler, ve toplum ve medya ile etkili bir iletişim kurulması, bu sayede iyi bir eğitim, çalışma, sosyal ve kişisel ortam sağlanması gözetilir.