Ortaokul Rehberlik

REHBERLİK SİSTEMİMİZ

Çağa uyumlu davranışlar gösteren, her dalda gelişmeleri takip eden ve kendi ilgi yeteneklerini buna göre şekillendiren öğrencilerimizi doğruya yönlendirmek oldukça önemlidir. Teknolojinin gelişmesiyle bireylerin dış dünyaya olan uyumları sarsılmış ve zorlaşmıştır. Öğrencilerimizin dış dünya sorunlarıyla baş edebilmesi için ihtiyaç duydukları bilgi ve psikolojik destek rehberlik servisimizde sağlanmaktadır.

Mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek için; her türlü çalışmada öğrenciyi merkez alan ve destekleyen, yaşadığı durumlarla ilgili yönlendirmelerde öğrencinin kendi kendine yeterli düzeye gelmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Temel amacımız, Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü vizyonu doğrultusunda mutlu, kendine güvenen ve başarılı bireyler yetiştirmektir. Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü öğrencileri,

  • Kendi yeteneklerini fark eder
  • Akademik ve sosyal gelişimlerinde rehberlik birimiyle doğru orantıda çalışan ve kendini geliştiren
  • Sorumluluk duygusu gelişmiş
  • Etkili iletişim becerilerine sahip bireylerdir.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

  • Öğrencilerimizi ve velilerimizi tanımak amacıyla dönem başında öğrenci ve veli tanıma formları uygulanır.
  • Öğrencilerin duygusal ve fiziksel gelişimleri, rehber öğretmen gözlemleri, ders öğretmenlerinin ve danışman öğretmenlerinin görüşleri tek bir dosyada toplanır ve arşivlenir.
  •  Öğrencilerimize uygulanan çeşitli testler ve envanterler sayesinde, ilgilerini, yeteneklerini, ders çalışma potansiyellerini ve öğrenme stillerini belirlenir.
  • Çoklu Zeka Envanteri, Holland, Kendini Değerlendirme Anketi, Öğrenme Stilleri, Sınav Kaygısı Ölçeği, Problem Tarama Envanteri, ÇDD dönem boyunca öğrencilerimize uygulanan test ve envanterlerdir. Sonuçlar rehberlik öğretmenleri tarafından değerlendirilir ve K12Net uygulaması üzerinden velilere yönlendirilir.

Etkili Veli Seminerleri

 “Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Test Çözme Teknikleri, İletişim Becerileri, Olumlu Akran İlişkileri, Hedef Belirleme, Ergenlik Dönemi Gelişimi ” gibi konularda ve öğrencilerin ihtiyacına yönelik her tür konuda rehberlik öğretmenler veya uzman konuklarca seminerler gerçekleştirilmektedir.

Veliye Yönelik Çalışmalar

Okulda yapılan gözlemler, uygulanan envanter ve öğrencinin akademik – sosyal gelişimi ile ilgili bilgi vermek amacıyla veya ailenin evdeki gözlemlerini rehberlik servisiyle paylaşması amacıyla, randevulu veli görüşmeleri yapılmaktadır. “Okul-aile–öğrenci üçgeni arasındaki iletişim kanallarının açık olması, öğrencinin değişimi ve gelişimini sağlamada en önemli unsurlardan biridir.” anlayışı bu görüşmelerin temel dayanağını oluşturmaktadır.