EĞİTİM SİSTEMİMİZ

ANAOKULU

Verdiğimiz nitelikli okul öncesi eğitimle öğrencilerimizi çok yönlü geliştiriyoruz. Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle ilgi alanlarını fark etmelerini ve ilkokul için gerekli yeterlilikleri kazanmalarını sağlayacak bir eğitim modeli ile yerleştiriyoruz. Bu eğitim ile öğrencilerimizin zihinsel, bedensel ve psikolojik gelişimlerini destekleyip bağımsız yaratıcılık, paylaşma, öz bakım becerilerine sahip olarak ilkokula hazır bireyler olmalarını sağlıyoruz.

İLKOKUL

Geleceğin nesilleri ilkokuldan itibaren yetişmeye başlıyor! Yükseliş Koleji bu gerçeğin bilinciyle öğrencileri “Geleceğin Öğrenen Profili” olarak yetiştirebilmek ve her birinin birer dünya insanı olması için eğitim ve öğretim faaliyetlerini akıl oyunları, yaratıcı yazı atölyesi, drama, stem atölyeleri, yükseliş şefkat eli, masal gecesi ve okul gezileriyle destekliyor. Yükseliş Bilim Kampüsü’nde ilkokul olarak sorgulayan, yeni fikirler ortaya koyan ve bu fikirleri sunan bireyler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz okul derslerini bitirdikten sonra, kontrollü ödev saatinde ödevlerin bir kısmını öğretmen eşliğinde sorumluluk bilincini kazanarak yapıyorlar. Böylece evde aileleriyle birlikte daha fazla kaliteli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşamaktadırlar.

ORTAOKUL

Yükseliş Koleji Ortaokul sisteminde öğrenciyi merkez alarak onlara kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazandırma ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunmaktadır. Böylece 5-6-7. sınıflarda yeni nesil eğitim yaklaşımı ile “Kodlama, Robotik, Akıl oyunları, Z-Space, Arduino” gibi atölye çalışmaları ile sınavlara hazırlanması sağlanmaktadır.

Kulüp çalışmaları ve hafta sonu kursları ile tamamlanan eğitim ve öğretim programlarımız sayesinde öğrencilerimizin okuldaki başarı seviyesi arttırmakta bu şekilde öğrencimizin okula bağlılığı sağlanmaktadır. Ayrıca “Şefkat Eli, Eco Team, MAsal Gecesi, Bilim Şenliği, Okul Gezileri, E – Twinning Projeleri, Yükseliş Spor Kulübü” ile okul çağında sorumluluk bilinci kazanan öğrencilerimiz sosyal değerlerine sahip bireyler olarak yetişmektedir.

ANADOLU VE FEN LİSESİ

Yükseliş Anadolu ve Fen Lisesinde;

Kendini iyi tanıyıp ilgi ve yeteneklerine göre geliştirebilen, yaşadığı topluma sorumluluk duygusu içerisinde değer katan, farklılık yaratan, sorgulayan ve araştıran bireyler yetiştirir. Bu doğrultuda okulumuzda;

Analitik düşünmeyi teşvik eden Bilim Akademisi,

Gelişen teknolojiyle bağlantılı olarak uzay teleskobu, bilim küresi ve planetaryum çalışmalarıyla Uzay Akademisi,

Dünya ile entegrasyonu sağlayan Dil Akademisi,

Dünyaya farklı ve estetik gözlerle bakmayı sağlayan Sanat Akademisi,

Sağlıklı nesiller için Spor Akademisi,

Gelenek ve göreneklerine bağlılık ve öz salgıyı geliştirmek için Değerler Akademisi ile kanıksanmış eğitimin dışında eğitim verir.