ESAFETY

Özel Arsuz Yükseliş Koleji e eSafety  Politikası

1.OKULUMUZ, E-güvenliğin (e-Güvenlik), bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonları gibi teknolojiyi kullanırken, dijital dünyadaki çocukların ve yetişkinlerin korunması için vazgeçilmez bir unsur olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda gerekli çalışmalar yapmayı Özel Arsuz Yükseliş Koleji kendini sorumlu görmektedir.

2.OKULUMUZ, Sanal platformların ve bilgi iletişim teknolojilerinin günlük yaşamın önemli bir parçası olduğuna inanmakta olup çocukların sanal ortamda karşılaştıkları riskleri yönetmeleri ve bunlara tepki vermek ve stratejiler geliştirmenin yollarını öğrenmeleri için destekleyici çalışmalar yapmaktadır.

3.OKULUMUZ, eğitim standartlarını yükseltmek, başarıyı teşvik etmek, personelin mesleki çalışmalarını desteklemek ve yönetim işlevlerini geliştirmek için toplumun kaliteli İnternet erişimi sunma yükümlülüğüne sahiptir

4.OKULUMUZ, tüm çocuklarımızın ve personellerimizin sanal ortamlarda potansiyel zararlardan korunmasını sağlamakla sorumludur. Bu sorumluluk, rehberlik birimi öğretmenleri, bilişim teknolojileri dersi öğretmenleri, bilgi işlem, öğrenci işleri personeli ve tüm okul öğretmenlerinin çalışmalarıyla yerine getirilir.

5.Özel Arsuz Yükseliş Koleji E-Güvenlik politikasının amacı;

a)OKULUMUZ, güvenli ve güvenli bir ortam olduğundan emin olmak için, toplumun tüm üyelerinden beklenen ana ilkeleri, güvenli ve sorumlu kullanım teknolojisi ile ilgili olarak tanımlamak.

b)OKULUMUZ, topluluğunun tüm üyelerini çevrimiçi olarak korumak ve güvenliğini sağlamak.

c)Teknolojinin potansiyel riskleri ve yararları konusunda Özel Arsuz Yükseliş Koleji topluluğunun tüm üyelerinde farkındalık yaratmak.

d)Tüm personelin güvenli ve sorumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, olumlu davranışları online olarak modellemek ve teknolojiyi kullanırken kendi standartlarını ve uygulamalarını yönetme gereksiniminin farkında olmak.

e)Okuldaki tüm üyeler tarafından bilinen çevrimiçi güvenlik endişelerine yanıt verirken açıkça kullanılacak prosedürleri tanımlamak.

f)Bu politika, yönetim organı, öğretmenler, destek personeli, harici yükleniciler, ziyaretçiler, gönüllüler ve okul adına hizmet veren veya bunları yerine getiren diğer kişiler (toplu olarak bu politikada ´personel´ olarak anılacaktır) dahil olmak üzere tüm personel için geçerlidir) yanı sıra çocuklar ve ebeveynler.

g)Bu politika, internet erişimi ve kişisel cihazlar da dahil olmak üzere bilgi iletişim cihazlarının kullanımı için geçerlidir; çocuklar, personel ya da diğer kişilere, çalıştıkları dizüstü bilgisayarlar, tabletler veya mobil cihazlar gibi uzaktan kullanım için okul tarafından verilen cihazlar için de geçerlidir.

6.Çevrimiçi görüntü ve videolar yayınlama

a)Okul, çevrimiçi paylaşılan tüm resimlerin ve videoların okul resim kullanımı politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun kurumsal uygulamaları bu konuda önemli bir belirleyicidir.

b)Okul, resimlerin ve videoların tümünün, veri güvenliği, Kabul Edilebilir Kullanım Politikaları, Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde velilerden alınan muvafakat belgesi, Davranış Kuralları, sosyal medya, kişisel cihazların ve cep telefonlarının kullanımı gibi diğer politikalar ve prosedürlere uygun şekilde yer almasını sağlayacaktır.

c)Görüntü politikasına uygun olarak, öğrencilerin resimlerinin / videolarının elektronik olarak yayınlanmasından önce her zaman ebeveynlerin yazılı izni alınacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde velilerden alınan muvafakat belgesi bu konuda yeterli görülecektir.

7.Kişisel Cihazların ve Cep Telefonlarının Kullanımı

a)Cep telefonlarının ve çocukların, gençlerin ve yetişkinler arasındaki diğer kişisel cihazların yaygın bir şekilde sahiplenilmesi, tüm üyelerin Özel Arsuz Yükseliş Koleji topluluğunun cep telefonlarının ve kişisel cihazların sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli adımları atmalarını gerektirir.

b)Gençlerin ve yetişkinlerin cep telefonlarının ve diğer kişisel cihazların kullanımı, okul tarafından kararlaştırılacak ve okul Kabul Edilebilir Kullanım veya Cep Telefonu Politikası dahil olmak üzere uygun politikalarda yer alacaktır.

c)Mobil teknolojilerle yapılan kişisel iletişimin, çocuklar, personel ve anne-babalar için gündelik yaşamın kabul edilen bir parçası olduğunun farkındadır; ancak, bu tür teknolojilerin okulda güvenli ve uygun bir şekilde kullanılmasını gerektirir.

d)Özel Arsuz Yükseliş Kolejinde öğrenciler cep telefonu, tablet, bilgisayar vb. teknolojik aletleri okula getirebilir. Sabah gelişlerde cep telefonları öğrenciler telefon kutusuna yerleştirir. Tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletler okul yönetimine teslim edilir. Okul zamanında teknolojik aletlerin kullanımı için okul yönetiminden izin alınır. Okul yönetimi gerekli gördüğünde izin verir. Sınıflarda yer alan akıllı tahtalar öğretmen kontrolü olmadan kullanılamaz.

8.Öğrencilerin kişisel cihazlarını ve cep telefonlarını kullanımı

a)Öğrenciler, kişisel cihazların ve cep telefonlarının güvenli ve uygun kullanımı konusunda eğitim alacaklardır. Bu sorumluluk, rehberlik birimi öğretmenleri, bilişim teknolojileri dersi öğretmenleri, bilişim teknoloji personeli ve tüm okul öğretmenlerinin çalışmalarıyla yerine getirilir.

b)Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak aynı zamanda okul ders saatleri içerisinde telefon bulundurmak kesinlikle yasaktır.

c)Çocukların cep telefonlarının ve kişisel cihazların tüm kullanımları, kabul edilebilir kullanım politikasına uygun olarak gerçekleşecektir. Sabah gelişlerde cep telefonları öğrenciler telefon kutusuna yerleştirir. Tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletler okul yönetimine teslim edilir. Okul zamanında teknolojik aletlerin kullanımı için okul yönetiminden izin alınır. Okul yönetimi gerekli gördüğünde izin verir. Sınıflarda yer alan akıllı tahtalar öğretmen kontrolü olmadan kullanılamaz.

d)Cep telefonları veya kişisel cihazlar, öğrencilerin bir öğretim üyesinin onayını alarak onaylanmış ve yönlendirilmiş müfredat tabanlı etkinlik kapsamında olmadıkları sürece dersler veya resmi okul saatlerinde öğrenciler tarafından kullanılamaz. Okul yönetimi öğrencinin telefonunu kullanımı için gerekli gördüğünde izin verebilir. Okul internet şifresi kesinlikle öğrencilerle paylaşılmaz.

e)Çocukların cep telefonlarını veya kişisel cihazlarını eğitim etkinliğinde kullanımı, okul idaresi tarafından onaylandığında gerçekleşecektir.

f)Bir öğrenci ebeveynlerini arama gereği duyduğunda, okul telefonunu kullanmasına izin verilecektir.

g)Ebeveynlerin okul saatlerinde cep telefonuyla çocuklarıyla iletişim kurmamaları, okul idaresine başvurmaları önerilir. İstisnai durumlarda öğretmenin onayladığı şekilde istisnalara izin verilebilir.

h)Öğrenciler, telefon numaralarını yalnızca güvenilir arkadaşlarına ve aile üyelerine vermelidirler.

i)Öğrencilere, cep telefonlarının ve kişisel cihazların güvenli ve uygun bir şekilde kullanımı öğretilecek ve sınırların ve sonuçların farkına varılacaktır. İletişim araçlarıyla suç işlendiği ve mağduriyet oluşturabildiği öğrencilere anlatılacak. İletişimle ilgili adap ve muaşeret kuralları anlatılacak.

j)Öğrencinin kişisel cihazında veya cep telefonunda bulunan materyalin yasadışı olabileceği veya cezai bir suçla ilgili kanıt sağlayabileceğinden şüpheleniliyorsa, cihaz daha ayrıntılı araştırma için polise teslim edilir.

9.Personelin kişisel cihazlar ve cep telefonları kullanımı

a)Personelin, kendi kişisel telefonlarını veya cihazlarını, çocukların, gençlerin ve ailelerinin, mesleki bir kapasitede, ortamın içinde veya dışındaki bölgeleriyle bağlantı kurmalarına izin verilmez. Bu konuyu tehlikeye atacak önceden var olan ilişkiler yöneticilerle görüşülecektir. Özel Arsuz Yükseliş Eğitim Kurumlarında kullanılan K12 sistemi veli iletişimi için yeterli görülecektir. Kurumsal telefondan mesai saatleri içinde öğretmenler velilerle iletişim sağlayabilecektir.

b)Personel, çocukların fotoğraflarını veya videolarını çekmek için cep telefonları, tabletler veya kameralar gibi kişisel cihazları kullanmaz ve yalnızca bu amaçla işle sağlanan ekipmanı kullanır.

c)Personel herhangi bir kişisel cihazı doğrudan çocuklarla kullanmaz ve ders / eğitim etkinlikleri sırasında yalnızca okul tarafından sağlanan ekipmanı kullanır.

d)Personel, kişisel telefonların ve cihazların herhangi bir şekilde kullanımının daima veri koruma ve ilgili okul politikası ve prosedürleri uyarınca yerine getirilmesini sağlayacaktır

e)Kurumsal internet şifresi personelle paylaşılmaz. Gerekli görüldüğünde yönetim tarafından izin verilebilir.

f)Personel kişisel cep telefonları ve cihazları ders saatlerinde kapatılıp / sessiz moda geçirilir. K12 sisteminden sadece yoklama alınabilir.

g)Bluetooth veya diğer iletişim biçimleri ders saatlerinde “gizlenmiş” veya kapalı olmalıdır. h)Acil durumlarda okul idaresi tarafından izin verilmemişse, kişisel cep telefonları veya cihazları öğretim dönemleri boyunca kullanılamaz.

i)Personel, cep telefonları ve kişisel cihazlar üzerinden sitede satın alınan içeriğin profesyonel rolü ve beklentileri ile uyumlu olmasını sağlayacaktır.

j)Bir personel okul politikasını ihlal ettiği durumlarda disiplin işlemi yapılır.

k)Bir personelin, bir cep telefonuna veya kişisel bir cihaza kaydedilen veya saklanan yasadışı içeriğe sahip olduğu veya ceza gerektiren bir suç işlemiş olması durumunda, polise ulaşılacaktır. l)Personelin cep telefonunu veya cihazlarını kişisel olarak kullanmalarını içeren herhangi bir iddiaya okul yönetim politikasını izleyerek yanıt verilecektir.

10.Ziyaretçiler kişisel cihazların ve cep telefonlarının kullanılması

a)Ebeveynler ve ziyaretçiler, okulun kabul edilebilir kullanım politikasına uygun olarak cep telefonlarını ve kişisel cihazları kullanmalıdır.

b)Fotoğraflar veya videolar çekmek için ziyaretçiler ve ebeveynler tarafından cep telefonlarının veya kişisel cihazların kullanılması, okul resim kullanımı politikasına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

c)Okul, ziyaretçilere kullanım beklentilerini bildirmek için uygun tabela ve bilgileri sağlayacak ve sunacaktır.

d)Personelin uygun ve güvenli olduğunda sorunlara karşı çıkması beklenir ve her zaman ziyaretçilerin herhangi bir ihlalini idareye bildirecektir.

11.Çocukların ve gençlerin katılımı ve eğitimi

a)İletişimde ve teknoloji aletleriyle ilgili olarak hak, sorumluluk, suç kavramları işlenecektir.

b)Öğrenciler arasında güvenli ve sorumlu internet kullanımının önemi ile ilgili farkındalık yaratmak için bir çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) müfredatı oluşturulur ve okulun tamamında yer alır.

c)Güvenli ve sorumlu kullanım ile ilgili eğitim internet erişiminden önce yapılacaktır.

d)Müfredat geliştirme ve uygulama da dahil olmak üzere okul çevrimiçi güvenlik politikaları ve uygulamaları yazarken ve geliştirirken öğrenci katkıları aranacaktır.

e)Öğrenciler, Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını, yaşlarına ve yeteneklerine uygun bir şekilde okumak ve anlamak için desteklenecektir.

f)Tüm kullanıcılara ağ ve internet kullanımının izleneceği bildirilecektir.

g)Çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) PSHE, SRE, Citizenship and Computing / BİT programlarına dahil edilecek ve hem güvenli okul hem de evde kullanımını kapsayacaktır.

h)Kabul Edilebilir Kullanım beklentileri ve Posterler, Internet erişimi olan tüm odalarda yayınlanacaktır.

i)İnternetin ve teknolojinin güvenli ve sorumlu kullanımı, müfredatta ve tüm konularda güçlenecektir.

j)Dışarıdan destek, okulların dahili çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) eğitim yaklaşımlarını tamamlamak ve desteklemek için kullanılacaktır.

k)Okul, öğrencilerin teknolojiyi olumlu şekilde kullandıklarını ödüllendirecektir.

l)Okul, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak çevrimiçi güvenliği geliştirmek için akran eğitimini uygulayacaktır.

12.Personelin katılımı ve eğitimi

a)Çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) politikası, tüm çalışanların katılımı için resmi olarak sağlanacak ve tartışılacak ve korunma sorumluluğumuzun bir parçası olarak güçlendirilecek ve vurgulanacaktır.

b)Personel, İnternet trafiğinin izlenebileceğini ve tek bir kullanıcıya kadar izlenebileceğinin farkında olacak. Okul sistemlerini ve cihazlarını kullanırken takdir yetkisi ve profesyonel davranış gereklidir. K12 sistemi okul veli ve yönetim iletişimi olarak ana sistem kabul edilmiştir.

c)Personelin tüm üyelerine, profesyonel ve kişisel olarak, güvenli ve sorumlu İnternet kullanımı konusunda güncel ve uygun personel eğitimi, düzenli (en az yıllık) temelde çeşitli şekillerde sağlanacaktır.

d)Çalışanların tüm üyeleri, çevrimiçi davranışlarının okuldaki rolü ve itibarını etkileyebileceğinin farkına varacaktır. Mesleği veya kurumu çürüme durumuna düşürdüğü veya profesyonel yeteneklerine güvenini kaybetmiş bir şeyin bulunduğu düşünülürse, kamusal, disiplin veya hukuki önlemler alınabilir.

e)Filtreleme sistemlerini yönetme veya BİT kullanımını izleme sorumluluğu taşıyan personelin üyeleri, Liderlik Ekibi tarafından denetlenecek ve sorunları veya endişeleri bildirmek için açık prosedürlere sahip olacaklar.

f)Okul, çalışanların öğrencilerin yaşlarına ve yeteneklerine göre kullanması gereken yararlı çevrimiçi araçları vurgulamaktadır.