“Farklılıkları anlama ve saygı duyma” Semineri

“Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü” İlkokul rehber öğretmenimiz Gizem Öniz‘in öğrencilerimize gerçekleştirdiği “Farklılıkları anlama ve saygı duyma” seminerinde, eğitiminin temel taşı bireyin kendisini ve çevresini tanımasıdır, çevresindeki farklılıklar hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmamak önyargılar ve ayrımcılıklar doğurabilir, oysaki farklılıkların zenginlik olduğunu, empatinin önemini ve farklılıklara saygının, hoşgörü ve uyum içinde yaşayabilmenin temeli olduğu bilinci ve farkındalığı oluşturuldu.