Uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü, Yükseliş Koleji’nde Bir Kez Daha Gururla Dalgalandı!

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir

İki yıl boyunca gerçekleşen Eko-Okul çalışmaları sonucunda Yeşil Bayrak Ödülünü okulumuza takdim eden TÜRÇEV Bölge Koordinatörü Doğan Karataş,

Ortaokul Müdürü Serkan KAYA, İngilizce Öğretmeni Samet Kaplan,
İşletme Koordinatörü Gönül Sarıkaya ve Eko-Tim Öğrencilerimizi tebrik ederek Yeşil Bayrağımızın daima dalgalanmasını diledi.