Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü “10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu” da

“Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü” öğretmenleri 7- 10 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’ na katıldılar ve sınıf içi örnek uygulamalarını başarı ile sundular.
Eğitim alanındaki nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-X) kapsamında, yenilikçi eğitim politika ve uygulamaları tartışıldı; bildirili oturum, panel, konferans, atölye ve açık oturumlara yer verildi.
Öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.