Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü Anasınıfı öğrencileri “FKB” laboratuvarında yaptıkları deneyler ile yaşayarak, görerek öğrenmeye devam ediyor.

Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü Anasınıfı öğrencileri “FKB” laboratuvarında yaptıkları deneyler ile yaşayarak, görerek öğrenmeye devam ediyor.

—————————————

YuKselis College Science Campus kindegarden students are doing experimentS in the “SCİENCE” lab and they are learning by doing.