Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü öğretmenleri 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’ na davet edildiler.

Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü öğretmenleri sınıf içi iyi örnek uygulamalarını paylaşmak ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile 7- 10 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’ na davet edildiler.
Eğitim alanındaki nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-X) kapsamında yenilikçi eğitim politika ve uygulamaları tartışılacak; bildirili oturum, panel, konferans, söyleşi, atölye ve açık oturumlara yer verilecektir.
Öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.