Yükseliş Koleji MUN’de!

Yükseliş Koleji MUN’de!
Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü, İskenderun 13-16 Aralık 2019 tarihleri arasında, ODTÜ Koleji’nde yapılan Birleşmiş Milletler Öğrenci Delegasyonu Konferansı’na katıldı.
ODTÜ Ankara’da gerçekleştirilen MCMUN 2019, en prestijli konferanslardan biridir. Konferansta ODTÜ Koleji, Türkiye’nin farklı seçkin okullarından katılımcı misafirlere ev sahipliği yaptı.
Yıllardan buyana, Birleşmiş Milletler Öğrenci Delegasyonu Konferansı, öğrenciler arasında büyüyen bir tecrübeye sahiptir. Bu arada okulumuz kaliteli bir eğitim sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Öğrenci Delegasyonu Konferansı’na ilgi göstermektedir. Yükseliş Koleji olarak Birleşmiş Milletler Öğrenci Delegasyonu Konferansı öğrencilerimizin potansiyellerini göstermelerini, uluslararası ilişkiler ve diplomasi hakkında bilgilerini arttırmalarını, dünyanın sorunlarını araştırmalarını ve çözüm bulmalarını sağlayan ideal bir platform olduğunu düşünüyoruz.
Kuvvetle inanıyoruz ki Birleşmiş Milletler Öğrenci Delegasyonu Konferansı, öğrencilerimizin vizyonu ve akademik başarısını geliştirecektir. Yükseliş Koleji Bilim Kampüsünü temsil eden ekip; Esen SANDIRAZ (Proje Koordinatörü), Ali BİLEN (Danışman-Öğretmen), Derya Pınar ŞENOZ (Danışman-Öğretmen), Armağan KESKİN (Büyükelçi Öğrenci) ve Verda Cemre KESKİN (Delege-Öğrenci), bu konferansın gerçekleştirilmesi için son iki ay çok yoğun çalıştılar.
ODTÜ-Birleşmiş Milletler Öğrenci Delegasyonu Konferansı’nda, Kurumlar, dünyanın en önemli uluslararası sorun ve çözümleri tartıştılar. Öğrencilerimiz, Armağan KESKİN 10.Sınıf), Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Yetkilendirilmesi Panelinde bir BÜYÜKELÇİ katılımcısı ve Verda Cemre KESKİN (9. Sınıf) ise, Ekonomi ve Maliye kurulunda bir DELEGE katılımcısıydı. Verda Cemre KESKİN, açılış konuşmasını yaptı.
Tüm lise katılımcılarımızın yaşam boyu unutamayacakları arkadaşlık inşa ettiklerini ve pek çok unutulmaz anılar edindiklerini umuyoruz.

Yükselis College is in MUN!

Yukseliş Koleji Bilim Kampusu participated in MCMUN 2019/METU COLLEGE Model United Nations on 13-16 December, 2019. MCMUN, is a conference held at METU COLLEGE in Ankara, is one of the most prestigious conferences.
At the conference, METU COLLEGE had guests in attendance from all over Turkey, various chosen schools. For money years, MUN has experienced a growing popularity among students. Besides, our school has been showing interest in MUN to provide a quality education.
As school, we think that MUN is an ideal platform to demonstrate our students, potentials, increase their knowledge about diplomacy and International relations, search and find solutions to the problems of world. We strongly believe, MUN will improve our students vision and academic
achievement.
The representing team of Yukselis Koleji Bilim Kampüsü Esen SANDIRAZ (Project Co-ordinator), Ali BİLEN (Advisor), Derya Piner SENÖZ (Advisor) Armagan KESKIN (Ambassador/student) and Verda Emre KESKIN Delete/student), has been worked so hard for the last two months to live up to this conference,
MCMUN Committees discussed the most challenging international issues and resolutions. Our students, Armagan KESKİN (Grade 10) was an AMBASSADOR a Advisory Panel on Gender Equality and Women’s Empowerment, and Verda Cemre KESKIN (Grade 9) was a Committee participant on Economic and Financial, Verda Cemre KESKİN opening speech at the conference. We really hope that each and every Participant of our high school gained many unforgettable memories and built friendships that will hopefully last a lifetime.