İlkokul Öğrenci Kulüpleri

Robotik Kodlama Kulübü

Kodlama Eğitimi ile çocuklarımızın fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Robotik etkinliklerinin amacı;

Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanımlarını amaçlıyoruz.

Robotik çalışmaları yaparken öğrenciler kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da tasarımcı gibi hisseder ve zamanla günlük yaşamındaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

 • Eko-Team

Eko-Team kulübünün genel amacı, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

 • Akıl Oyunları

Akıl oyunları kulübünün genel hedefi; öğrencilerimizin düşünme, akıl yürütme, sorun çözme becerilerini geliştirmek ve zihinsel, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemektir.

 • Matematik Dünyası Kulübü

Matematik Kulübü’nün amacı matematiğe sadece bir ders gözüyle bakmayıp matematiksel düşünceye, matematikle uğraşmaya; matematiğin tarihine, gelişimine ve felsefesine ilgi duyan öğrencileri bir araya getirmek, farklı beklentileri çeşitli yollarla karşılamaktır.

 • Yabancı Dil Kulübü

Yabancı Dil Kulübünde, dönemlik düzenlenen eğitimlerde her öğrencinin yaş ve seviyesine uygun bir rolü olur ve onlar için önceden hazırlanmış senaryoları uygulayarak hem çok eğlenirler hem de günlük hayat İngilizcesini uygulayarak öğrenirler.

 • Sahne Sanatları Kulübü

Öğrencilerimizin özgüveninin gelişmesini, Türkçe diksiyon çalışmalarını, sözlü olarak kendilerini daha net ifade edebilmelerini, beden dilini kullanabilmelerini, ezberlerini, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmek kulübün amaçları arasında yer almaktadır.

 • Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü

Öğrencilerde bilime, fene ve teknolojiye olan merakını arttırmak, doğa olaylarına ilgi duymalarını sağlamak, projeler ve buluşlar yapmalarını teşvik etmek. Atatürk’ün bilim ve teknoloji hakkındaki düşüncelerini anlamak, bilim adamlarını ve yaptıkları çalışmaları öğrenmek.

 • Gastronomi Kulübü

Gastronomi Kulübü’nün amacı, gastronomi alanında çeşitli eğitim, Türk mutfağı lezzetlerini kavramak ve eğlenceli etkinlikler düzenlemektir.

 • Görsel Sanatlar Kulübü

Kulübün amacı; bireylerin kendilerini çizgilerle, renklerle, biçimlerle ifade ederek, algısal yetilerini geliştirmektir.

 • Jimnastik Kulübü

Öğrencilerin fiziksel, sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla, yaş gruplarına göre hareket sistemine uygun ritmik, estetik, beden ve ruh yapısının koordinasyona ulaşma imkanı sağlayan sistematik hareketlerdir. Çalışmalar özgüven, doğru duruş, esneklik, çeviklik,  ritim duygularının geliştirilmesini hedefler.

 • Uzay ve Havacılık Kulübü

Uzay ve Havacılık Kulübü öğrencilerin uzay ve havacılık alanındaki meraklarını gidermek adına çalışmalarını yürütmek. Uzay ve havacılık alanında eğitimler, etkinlikler ve teknik geziler düzenlemek.

 • Gezi Kulübü

Gezi Kulübünün amacı; öğrencilerimizin öncelikle yakın çevrelerini tanımalarıdır. Ülkemiz, ortak mirasa konu olan pek çok turistik değeri barındırmaktadır. Bu kulüpte öğrenciler bu değerleri tanıyacak, fark edecek ve böylece sahip çıkmak için istek duyacaklardır.

 • Spor Kulübü

Kulübümüzün genel amaçları, çocukların fiziksel gelişimlerine yani fizyolojik kapasite ve özelliklerinin en iyi biçimde gelişmesine yardımcı olma. Sağlıklı olabilmek için iyi yaşama alışkanlıkları kazanabilme. Düzgün hareket etme ve duruş alışkanlıkları kazanma.

 • Müzik Kulübü

Çaldığı ve söylediği eser hakkında fikir sahibi olan ve yorumlayan öğrenciler yetiştirmektir. Özgüveni yerinde, kendine güvenen çağdaş müzik eğitimine ayak uydurabilen öğrenciler yetiştirilerek Ulusal kimliğimizi ön plana çıkaracak şarkılar öğrenme çalışmalarımız sürdürülmektedir.

 • Salon Dansları

Kulübün amacı hem öğrencilere dans becerisi kazandırmak hem de öğrencileri eğlendirmek.